2018-06-09

La EU statoj decidis ke malgrandaj partioj ne eniru la EU parlamenton - dpa agentura mesaĝo de la 7a junio 2018

Ekde 2024 germanaj etpartioj kiel la "Die Partei", la "Piratoj" kaj "Europa-Demokratie-Esperanto" (E-D-E) ne pli havos ŝanĉojn eniri la EU parlamenton. La EU ŝtatoj plenumis kun tiu paŝo longdaŭran deziron de la germana registaro, kiu volas enkonduki barilon de 2-5% por limigi la akceson al la EU-parlamento - sed tiun leĝon la alta  juĝkortumo en Germanio ankoraŭ 2014 forstrekis kun la deklaro, ke tiu barilo oni je EU balotoj ne bezonas.

Tiu nova EU leĝo miaopinie estas malutila ĉar la etpartioj ekde 2024 ne estos pli reprezentita en la parlamento kaj milionoj da voĉoj tiamaniere perdiĝas. Ankaŭ malhelpas tiu barilo entuziasmiĝi pri la eŭropaj balotoj kaj por la eŭropaj instantancoj ĝenerale, kiam maloportunaj aŭ ekzotikaj ideoj ne pli longe estas aŭdebla en la parlamento. Mi pro tio alvokas ciuj civitanoj de Europo voĉdoni nur por etaj partioj kaj por tiamaniere puni la grandajn partiojn kiu respondas tiun maldemokratan leĝon.
--
Ab 2024 haben Kleinstparteien wie "Die Partei", die "Piraten" und "Europa-Demokratie-Esperanto (E-D-E)" keine Chance mehr ins EU-Parlament zu kommen. Die EU Staaten erfüllen mit diesem Schritt einen langersehnten Wunsch der Bundesregierung eine Hürde von 2-5% einzuführen, um den Zugang zum EU-Parlament zu beschränken - dieses Gesetz wurde vom Bundesverfassungsgericht noch 2014 gestrichen mit der Begründung, es gäbe keine Notwendigkeit für eine solche Hürde.

Dieses neue Gesetz ist meiner Meinung nach unsinnig, weil Kleinstparteien ab 2024 dadurch nicht mehr im EU-Parlament repräsentiert sind und Millionen von Stimmen verloren gehen. Auch verhindert diese Hürde eine Begeisterung für die Wahlen zum EU-Parlament und für EU-Instanzen allgemein, wenn dadurch nicht-opportune oder exotische  Stimmen im EU-Parlament nicht mehr hörbar sind. Ich rufe deswegen alle europäischen Bürger dazu auf ihre Stimme Kleinstparteien zu geben, um auf diese Weise die grossen Parteien zu bestrafen, die dieses undemokratische Gesetz verantworten.

Keine Kommentare: